Velkommen til Silkeborg100 MTB

Rutebeskrivelse  –  SILKEBORG100  ( kør 33, 66 eller 100 km )

SØNDAG DEN 26. JUNI, 2016

Bemærk at understående beskriver ruten fra 2015 og ikke det kommende løb i 2016. Vi arbejder dog på en rute som til forveksling ligner ruten fra løbet i 2015.

Ruten til Silkeborg100 er bygget ud fra tanken om at skabe et MTB motions-marathon hvor alle kan deltage. Ruten skal være spændende, smuk, udfordrende men teknisk i den lette ende. Vi har fået god opbakning fra Statsskoven.  Vi kan love en fantastik rute som afspejler Silkeborgs flotte natur med skove og søer og som indeholder alle elementer til et rigtigt MTB-marathon.  Ruten er en 33 km rundstrækning som består af 12,5 km i Silkeborg Østerskov (den lette) og 17,5 km i Silkeborg Nordskov (den hårde). Derudover er der 3 km gennem by og stadion. FÆRDSELSREGLER ER GÆLDENDE OG SKAL OVERHOLDES !!

Østerskoven

Starten går fra cindersbanen på Silkeborg Stadion ( Maskot Park ) og derefter gennem Vejlbo Mose direkte ud i Østerskoven. De 12,5 km i Østerskoven har et lækkert flow og er uden de værste stigninger. Den første del af ruten foregår på bred grusvej. Ved Østre Søbad ( 1,1 km ) kommer et kort stykke cykelsti inden det går ind i Østerskoven på bred grusvej. Første stykke singletrack kommer efter 2,8 km som er en kort stejl bakke efterfulgt af Mosstykket ( kendt fra 12timer i Jylland ). Derefter går det gennem ”Mellemskoven” og ud i ”Bagskoven”. Efter 6,7 km rammer du Østerskovens perle ”Slangebakken” på Oringen. Nedkørslen ( 7,1 km ) herfra er lidt hullet og skal køres forsigtigt. Herefter går det via ”næsen” på ”brillerne” ( Avnsø 9,5 km ) og ”Lilleskoven” retur til Silkeborg Stadion ( forplejning ) hvor du passerer på cindersbanen langs den østlige tribune. Der kan være modgående trafik fra udkørslen i Østerskoven til Silkeborg Stadion hvis du kører 66 km eller 100 km. Hold altid til højre.

Nordskoven

Via Senatorievej, Remstrupvej og Åhavevej går ruten ud i Nordskoven. Ved jernbane-viadukten ( 14,4 km ) skal du trække din cykel op på banestien. Dette gælder også når du kommer retur. Vi har hjælpere som vil kontrollere at ingen kører op og ned her. Kørsel på eller ved siden af trappen vil medføre diskvalifikation. Fra banestien går ruten mod uret rundt i Nordskoven.  Nordskoven har mange højdemeter og specielt de sidste 5 km i Norskoven indeholder nogle lange og hårde opkørsler. De sidste to stigninger  ”serpentineren 28,7 km” og ”stairway to heaven 30,2 km” må betegnes som rutens tage. Det faste spor i Norskoven benyttes i 6 sektioner. Første sektion ( 15,8 km ) går modsat normal kørselsretning. Du kan møde modkørende her. Sektion 2 ( 19,6 km ) er den længste med ca. 1,3 km. Nedkørslen ( 20,8 km ) efter denne sektion er stejl, rodfyldt og kræver opmærksomhed.  Alle sektioner på det faste spor er grusbelagte. Sektionen i skovens nordøstlige ende med hops, drops og rockgardens er IKKE med på ruten.  Nedkørslen fra ”serpentineren” rammer midt på Rævebakken og kræver lidt opmærksomhed. Alle nedkørsler som kræver ekstra opmærksomhed vil være skiltet med ↓↓↓  ( skilt med 3 pile ned ). Fra udkørslen i Nordskoven vil du kunne møde modgående trafik hvis du kører 66 km eller 100 km. Hold altid til højre.

Start

33 km kvindeløb starter kl. 9.00.

Alle andre starter kl. 10.00

Væske

Der er væske og frugt på stadion efter 12,5 km + efter 33 km. Her vil der også være depot til personlig forplejning med mulighed for langning fra egne hjælpere.

Opmærkning

Ruten vil være opmærket med sorte pile på gul baggrund + minestrimler. Pilene står i udgangspunkt ved jorden. Hvis ikke andet er angivet skal du ALTID køre ligeud. Ubenyttede tilstødende stier vil ikke blive markeret lukket / spærret.  Sving i ny retning eller indkørsel på anden sti vil være mærket med en pil i god tid samt en minestrimmel efterfølgende som er dit kontrolsignal på at du er på rette vej.

Uheld

Hvis du kommer til skade og ikke kan komme videre ved egen hjælp, så kan du ringe efter hjælp, på det nødnummer som er printet på dit startnummer. Vi har en mobil sammarit som vi kan sende i skoven straks efter modtaget opkald. På ruten cirkulere konstant 2 ryttere som kender skoven og som finder dig hurtigt, hvis du blot nogenlunde, kan oplyse hvor på ruten du er. Nummeret må ikke benyttes ved defekter / maskinskade.

Færdsel på vej og i skov

Silkeborg100 er et motionsløb. Det betyder at færdselsregler skal overholdes. I skoven vil der være andre gæster som har lige så meget ret til stierne som du har. Kør forsigtigt og vær høflig overfor dem du møder.

Affald

Alt affald og tomme flasker skal bringes med retur til Silkeborg Stadion hvor der vil være opstillede skraldespande.

God tur.

Logo-content